Precyzyjny radarowy pomiar poziomu cieczy

pomiar poziomu cieczy za pomoca radaru

Od lat pomiar poziomu cieczy w wielkich zbiornikach nastręczał problemów. Nie było wiadomo w jaki sposób badać tego typu zbiorniki i jak dojść ile cieczy się w nich znajduje. Na tę chwilę nie ma większych problemów ze zbadaniem tej kwestii.

Jak bada się ilość cieczy w zbiornikach?

Najczęściej ilość cieczy w zbiornikach bada się poprzez radarowy pomiar poziomu ENKO-POMIAR – https://www.enko-pomiar.pl/radarowy-pomiar-przeplywu,58. Technika ta jest bardzo korzystna, ponieważ zakłada użycie odpowiednich sprzętów. Jest wiele urządzeń za pomocą których da się zbadać ilość pozostałej w zbiorniku cieczy. Należy jednak pamiętać, że urządzenia takie muszą spełniać normy. Innych nie powinno się zakładać, ponieważ mogą dawać niemiarodajne pomiary.

Pomiar poziomu badany jest nie tylko, jeżeli chodzi o poziom cieczy ale również i materiałów sypkich. Najczęściej bada się go poprzez sondy radarowe. Warty podkreślenia jest fakt, że sondy tego typu można zakupić praktycznie wszędzie.

Wybór odpowiedniej sondy pomiarowej

W sytuacji kiedy potrzebny jest precyzyjny pomiar materiałów czy cieczy potrzebna jest precyzyjna sonda, która jest w stanie go dokonać. Sondy takie można zakupić w wyspecjalizowanych w tym celu sklepach bądź firmach. Warto zapoznać się z ich parametrami technicznymi, ponieważ nie wszystkie będą miały dokładnie taką samą skalę pomiaru. Niektóre przeznaczone będą do płytszych zbiorników inne zaś do zbiorników o większych pojemnościach. Następnie zwraca się uwagę na to,  gdzie zamontowana musi być dana sonda. Istnieją dwa rodzaje urządzeń do pomiarów. Z jednej strony są to urządzenia montowane zewnętrznie, z drugiej zaś strony są to urządzenia montowane wewnętrznie. O tym, który rodzaj urządzenia powinno się zastosować decyduje specjalista.

Sondy mają również swoje określone zastosowanie. Są sondy, które idealnie sprawdzają się jeżeli chodzi o badanie pomiaru cieczy. Inne z kolei lepiej sprawdzą się przy pomiarach materiałów sypkich. Ważne jest prawidłowe dostosowanie modelu sondy do materiału, który ma zostać zbadany.

Pomiar w danym zbiorniku zawsze odbywa się przez dłuższy czas. Są sondy, które działają stale ale są też takie, które wysyłają odczyt raz na jakiś czas.

Czym jeszcze można dokonywać pomiaru?

Radarowy pomiar poziomu może się odbywać również za pomocą innych urządzeń. Sposób pomiaru dobiera się przede wszystkim do rodzaju cieczy czy innych materiałów, które mają zostać zmierzone.  Przyjmuje się jednak, że najkorzystniejszą formą pomiarów są właśnie sondy radarowe. Pomiary dokonane za pomocą tych urządzeń są trafione, a przede wszystkim odbywają się stale.